Begreber

Herunder har vi givet en kort introduktion til nogle af de begreber og modeller, som vi tænker giver mening, når det gælder højtbegavede og dobbeltexceptionelles trivsel. Der kommer løbende flere til, og hvis du tænker, der er noget, der mangler, så lad os det vide, så ser vi på det og får det inkluderet.


Generel trivsel

FLOW-teorien og de højtbegavedes trivsel

Generel trivsel er naturligvis et vidt begreb, der ikke med rimelighed kan rummes i en enkelt kort beskrivelse. Vi har dog god erfaring med, at Mihaly Csikszentmihalyis FLOW-teori kan give et godt overordnet billede af de højtbegavedes udfordringer.  


Asynchronitet

Asynchronitet, en definition på høj begavelse

Asynchronitet er et kendetegn og måske endda et definerende karakteristikum på høj begavelse. Vi har her formuleret en kort introduktion til begrebet.