Ydelser

Vi henvender os familier, unge & voksne samt professionelle, som arbejder med børn og unge. Vi identificerer højtbegavede, vi hjælper familier og individer, der ikke er i trivsel, tilbage til trivsel og vi hjælper professionelle med at forstå højtbegavede børn og unge og hjælper dem til at træffe gode beslutninger.

Vi tilbyder terapi, forældresamtaler, supervision og testning. Derudover tilbyder vi uddannelse for børn og unge, der ønsker at lære sig selv bedre at kende. Vi deltager på pædagogiske dage og tilbyder kurser og uddannelser for psykologer, lærere og sagsbehandlere. Du kan læse mere om vores ydelser herunder.

Børn & familie

Vi hjælper højtbegavede børn og deres familier med at afdække styrker og svagheder hos børn og familie. Vi stiller de fornødne ressourcer til rådighed, for dermed at minimere svagheder og understøtte styrkerne. Vores opgave er at gøre den høje begavelse til en superkraft fremfor et benspænd.  Til at hjælpe os har vi bl.a. en gruppe af dedikerede undervisere, som bidrager online og ansigt til ansigt, med viden og egne erfaringer.

At være et højtbegavet barn og have et højtbegavet barn i familien, kan være helt fantastisk og samtidig vanvittig hårdt. At være højtbegavet, er at opleve verden mere intenst end andre, indeholdende både det gode og det mindre gode. Begreber som asynkronitet, over-excitability og underydelse, er begreber, der er med til at forklare, hvorfor det at være højtbegavet ikke kun er en gave og en ressource.

Læs mere om vores tilbud til Børn & familier.

Unge & voksne

Højtbegavede unge og voksne kan have vanskeligt ved at finde sig til rette og finde sig selv. De oplever måske vanskeligheder ved at finde deres hylde i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. De har måske ikke tillært sig de relevante studievaner. Eller måske er deres udfordringer med sociale relationer blevet så fastlåste, at depression, tungsind og bekymring, banker på døren.

For de unge og voksne dobbeltexceptionelle, identificeret som sådan eller ej, gælder det ofte, at deres selvværd/selvtillid har været under pres siden starten af Folkeskolen. Dette gør det vanskeligt at finde modet til at tage livtag med hverdag og job/uddannelse. Det kan synes uoverskueligt at "komme videre", når man mærker et uforløst potentiale og mange kan ikke finde gejsten og motivationen.

Læs mere om vores tilbud til Unge & voksne.

Professionelle

Vi hjælper professionelle, inkl. lærere, skoleledere og sagsbehandlere med at identificere, forstå og hjælpe højtbegavede og dobbelt-exceptionelle børn og unge.  Noget adfærd kan ligne forskellige andre vanskeligheder, f.eks. ADHD eller Autisme.

Håndteringen af højtbegavede eller dobbelt-exceptionelle er meget anderledes end ADHD. Derfor er det vigtigt at være nysgerrig på de forskelle, der kan give et fingerpeg i den ene eller anden retning. Vi klæder de professionelle hjælpere og omsorgs-personer på til at kende forskel.

Læs mere om vores tilbud til professionelle.