Busy Brains

Busy Brains er et online forløb til børn mellem 6 og 16 år. Forløbet gør deltagerne klogere på dem selv og deres relationer til andre. Med udgangspunkt i fysikkens verden og mysterier, guides deltagerne igennem en forståelse og mulighed for at identificere sig selv i forhold til de fem over-excitabilities og ligeledes de udfordringer og muligheder, der følger med.

Forløbet gennemføres sammen med Center for the Advancement of Noesis, stiftet af Danae Deligeorges. De, af Danae, 5 etablerede centre i Grækenland, har gennem flere år haft succes med lignende forløb. I videoen herunder kan du få en kort introduktion til Danae, hendes udgangspunkter og metoder.

Personer med veludviklede sociale og emotionelle kompetencer overvinder lettere dagligdags udfordringer og har større sandsynlighed for at lykkes akademisk, professionelt og socialt. Social og emotionel udvikling lægger grunden til positive resultater på den lange bane og resten af livet.

Fra effektiv problemløsning til selvdisciplin, fra impulskontrol til håndtering af følelser og meget meget mere. Uddannelse på det sociale og emotionelle område bidrager til akademisk præstation, minimerer mobning, reducerer frafald på uddannelser og udvikler ansvarlige og sikre individer.

Derudover hjælper det børnene i deres hverdag, forbedrer deres fokus når de arbejder med lektier, fremmer god beslutningstagning og guider dem til at blive aktive og engagerede samfundsborgere, langt ud over det nære skolefællesskab.

Forløbet varer 15 uger med hold på 8 til 14 deltagere, som mødes to timer ugentligt online undervisning. Underviserne er uddannet af Danae Deligeorges og kender qua egne erfaringer de udfordringer, børnene har.


Tænker du, at Busy Brains kunne være noget for dit barn, kontakt os via [email protected]

Du kan også læse mere om forløbet her, hvor der også findes svar på en række praktiske spørgsmål.

Herunder finder du en lille videohilsen fra vores seneste besøg i Athen, hvor det kommende Busy Brains forløb blev planlagt.