Unge & Voksne

Højtbegavede unge og voksne kan have vanskeligt ved at finde sig til rette og finde sig selv. De oplever måske vanskeligheder ved at finde deres hylde i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. De har måske ikke tillært sig de relevante studievaner. Eller måske er deres udfordringer med sociale relationer blevet så fastlåste, at depression, tungsind og bekymring, banker på døren.

For de unge og voksne dobbeltexceptionelle, identificeret som sådan eller ej, gælder det ofte, at deres selvværd/selvtillid har været under pres siden starten af Folkeskolen. Dette gør det vanskeligt at finde modet til at tage livtag med hverdag og job/uddannelse. Det kan synes uoverskueligt at "komme videre", når man mærker et uforløst potentiale og mange kan ikke finde gejsten og motivationen.

Unge og voksne trivsel

Identifikation og afdækning af styrker og svagheder, er første skridt, når vi skal hjælpe unge og voksne mod trivsel i hverdagen. Vi anvender forskellige tests og spørgeskemaer, når vi skal afdække baggrunden for vedkommendes udfordringer. Dog vil det primære ’værktøj’ altid være en undersøgende samtale. Højtbegavede og dobbeltexceptionelle unge og voksne, er i risiko for at tilegne sig uhensigtsmæssige strategier og lavt selvværd. Dette kan låse dem fast i uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og i værste fald med angst eller depression til følge.

If a man does not keep in step with his fellows, it may be because he hears a different drummer.

Thoreau

Undersøgende samtaler

Højtbegavede unge og voksne kan give udtryk for deres oplevelser i skole, under uddannelse eller på job. Til de undersøgende samtaler får de plads til at sætte ord på deres frustrationer og intentioner. Det at være højtbegavet, med eller uden indlæringsvanskeligheder, er karakteriseret ved en unik måde at opleve verden og hverdagen på. Den oplevelse afdækkes gennem samtaler, hvor de individuelle erfaringer beskrives og analyseres.

Tests og spørgeskemaer

Som supplement til samtalen har vi spørgeskemaer og tests til rådighed. De hjælper med at afdække konkrete styrker og udfordringer. Vi ser spørgeskemaer og tests som dialogværktøjer, mere end diagnostiske værktøjer, og anvender dem som udgangspunkt for at blive klogere på, hvordan udfordringerne kommer til udtryk i hverdagen, men også for at blive skarpere på, hvordan udfordringerne kan minimeres.
Derudover samarbejder vi med andre eksperter både lokalt og internationalt. Disse er specialiserede indenfor vores arbejdsområder og eventuelle andre områder, hvor vi måtte mangle den fornødne ekspertise. 

Hjælp til unge og voksne

Alt efter udfordringen og afdækkede styrker og svagheder, har vi en pallette af muligheder for at hjælpe. Vores eget fokus er på trivsel og begavelse, samt håndtering af de udfordringer, som måtte følge med. Vi tilbyder samtaler, uddannelser og camps, som styrker selvforståelse, herunder evnen og ressourcerne til at møde hverdagen.

Afklarende samtale?

Er du i tvivl om, hvorvidt du er højtbegavet eller dobbeltexceptionel, så skriv til [email protected], og vi finder et tidspunkt for en telefonsamtale eller et online møde. 

Hjælp til unge og voksne, som mangler overblikket

Vi hjælper unge og voksne, der har mistet overblikket i hverdagen. Det gør vi blandt andet gennem samtaler, såvel online som ansigt til ansigt. Højtbegavede unge og voksne oplever verden på en anden måde end deres jævnaldrende, og mange har oplevet en følelse af ikke at 'passe ind'. Det kan være udgangspunkt for tunge antagelser om at være anderledes eller forkert.

De dobbeltexceptionelle unge og voksne oplever samme udfordringer som de højtbegavede, måske endda i højere grad. Og de er i stor risiko for at bebrejde sig selv, at de ikke 'bare' kan tage sig sammen. Samtalerne har, blandt andre ting, til formål at give personen en forståelse af sig selv, hvordan vedkommendes unikke måde at opleve verden på har formet styrker, udfordringer, muligheder og begrænsninger.

Camps og weekendarrangementer

Vi afholder forskellige aldersinddelte arrangementer for unge, hvor de kan møde andre unge med samme interesser og erfaringer som dem selv. Arrangementerne har, ud over den sociale dimension, et kursus element, hvor deltagerne undervises i eksempelvis sociale og emotionelle emner og værktøjer.
Temaerne på arrangementerne er delvist besluttet af deltagerne selv, da de er med til at definere indhold og rammer på kommende arrangementer. Deltagerne bliver derigennem en del af en ’styregruppe’, hvor de er med til at beslutte retningen for de kommende aktiviteter.

Alt efter årstiden er arrangementerne med overnatning i telt og mange udendørs aktiviteter. Eksempelvis har vi et fast indslag på vores sommer-camp: Jul i juli, hvor der serveres julemiddag den 24. juli.