Test og afdækning af begavelse, kognitiv profil og trivsel

Det at være højtbegavet eller dobbeltexceptionel er karakteriseret ved en unik måde at opleve verden og hverdagen på. Identifikation og afdækning af styrker og svagheder, er første skridt, når vi skal hjælpe unge og voksne mod trivsel i hverdagen. Hos Gifted Institute anvender vi forskellige tests og spørgeskemaer, når vi skal afdække trivsel, kognitiv profil og begavelse hos de mennesker, som kommer til os. Dog er det primære værktøj altid en undersøgende samtale. Højtbegavede og dobbeltexceptionelle unge og voksne, er i risiko for at tilegne sig uhensigtsmæssige strategier og lavt selvværd. Dette kan låse dem fast i uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og i værste fald med angst eller depression til følge. Til de undersøgende samtaler får de højtbegavede unge og voksne plads til at sætte ord på både deres frustrationer og intentioner.

Som supplement til samtalen har vi spørgeskemaer og tests til rådighed. De hjælper med at afdække konkrete styrker og udfordringer. Vi ser spørgeskemaer og tests som dialogværktøjer, mere end diagnostiske værktøjer, og anvender dem som udgangspunkt for at blive klogere på, hvordan udfordringerne kommer til udtryk i hverdagen, men også for at blive skarpere på, hvordan udfordringerne kan minimeres.

Derudover samarbejder vi med andre eksperter både lokalt og internationalt. Disse er specialiserede indenfor vores arbejdsområder og eventuelle andre områder, hvor vi måtte mangle den fornødne ekspertise.

Instituttet tilbyder rådgivning og undervisning i til professionelle i forhold til testforståelse, ligesom vi også vejleder både skoler, PPR, læger, psykiatrien, kommuner, sagsbehandlere og øvrige fagfolk, så de bliver bedre rustet til at møde højtbegavede.

Alt efter udfordringen og afdækkede styrker og svagheder, har vi mange forskellige muligheder for at hjælpe. Vores eget fokus er på trivsel og begavelse, samt håndtering af de udfordringer, som måtte følge med. Vi tilbyder samtaler, uddannelser og camps, som styrker selvforståelse, herunder evnen og ressourcerne til at møde hverdagen.

Hos Gifted Institute anvendes en bred palette af tests i forbindelse med afdækning af begavelse - herunder WPPSI, WISC-V, WAIS, BASC, OE, Beck Youth, ASRS, Raven og World Game samt vurderinger af selvværd og begavelsens intensitet.

Er du i tvivl om, hvorvidt du er højtbegavet eller dobbeltexceptionel eller har du spørgsmål vedrørende afdækning af høj begavelse eller dobbeltexceptionalitet, så skriv til [email protected], så vi kan finde et tidspunkt til en telefonsamtale eller et online møde, hvor vi kan drøfte hvilke af vores ydelser, der kan være relevante for dig.

Gifted Institute udvikler løbende nye og spændende arrangementer og tilbud rettet mod højtbegavede børn, unge og voksne. Hvis du vil holdes opdateret på seneste nyt fra instituttet, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev. Vi udsender nyhedsbrev cirka en gang om måneden og du kan tilmelde dig her:

Book en afklarende samtale

Vi står altid til rådighed for en afklarende samtale, hvis du har behov for svar på spørgsmål eller mere viden omkring vores ydelser. Vi sender en tid pr. mail hurtigst muligt.

Send en mail til os, hvor du kort beskriver årsagen til din henvendelse Klik her for at skrive til os