Foredrag til professionelle

Gifted Institute består af en gruppe fagfolk med en bredt funderet viden om høj begavelse, dobbeltexceptionalitet, de højtbegavedes indre liv, testforståelse, overexcitabilities og hvordan de højt begavede børn og unge skal mødes og rummes i deres liv, også i institutioner, skoler og uddannelsesinstanser.

Instituttet afholder løbende foredrag for private og fagfolk. Vi tilbyder både foredrag, som afholdes af instituttets egne, dygtige medarbejdere og foredrag, hvor vi har inviteret en af vores samarbejdspartnere til at tale. De fleste af vores foredrag foregår online for at give mulighed for, at så mange som muligt kan være med.

Derudover tilbyder vi foredrag til fagfolk, skoler, kommuner og andre interesserede, som har berøring med højtbegavede børn, unge og voksne.

Foredrag kan godt stå alene, og ofte kan det være meningsgivende, at disse er en del af et samarbejde, hvor selve foredraget følges op af workshops eller et skræddersyet forløb om udvikling af institutionen, organisationen, skolens medarbejdere eller uddannelsesinstansen.

Emnerne for foredragene kan tilpasses efter behov og ønsker. Nedenfor er der eksempler på nogle af de foredrag, der kan bookes hos Gifted Institute.

Hvis du vil høre mere om booking af foredrag hos Gifted Institute kan du sende os en mail på [email protected]. Offentligt tilgængelige foredrag annonceres her på hjemmesiden og via vores nyhedsbrev.

På siden interviews og foredrag finder du et udvalg af de interviews og online-foredrag, som Gifted Institute har arrangeret.

Har du en god ide til et emne eller en interessant person, så send dit forslag til [email protected], så ser vi om det kan arrangeres.

Send mig videre til Interviews og foredrag

Du kan på nuværende tidspunkt se foredrag med:

Linda Silverman "om de dobbeltexceptionelle"

Danae Deligeorge "om socio-emotionel læring"

Marion van de Coolwijk "om World Game"

Markus Hunt "om projektbaseret læring"

Tina Harlow "om vurdering af læringspræferencer"

Gifted Institute udvikler løbende nye og spændende arrangementer og tilbud rettet mod professionelle. Hvis du vil holdes opdateret på seneste nyt fra instituttet, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev. Vi udsender nyhedsbrev cirka en gang om måneden og du kan tilmelde dig her:

DE SEKS TYPER HØJTBEGAVEDE BØRN

Bliv klogere på de seks typer af højtbegavede børn i dette foredrag, hvor vi både kommer ind på, hvordan de identificeres, og hvordan de inkluderes i klasserummet. Højtbegavede børn og unge lander mindst ligeså ofte i mistrivsel som andre børn. Vejen ud af deres mistrivsel går ofte gennem at give dem udfordringer, der matcher deres begavelse, hvilket forudsætter, at de er identificeret som højtbegavede. Det er desværre ikke alle højtbegavede der bliver identificeret. Ofte er det dem, der ikke bliver identificeret, som befinder sig i størst mistrivsel. Høj begavelse kan kategoriseres indenfor: Typer af begavelse, faglige interesser og talenter eller emotionelle karakteristika.

IDENTIFIKATION AF DOBBELT-EXCEPTIONELLE BØRN

Højtbegavede, der samtidig har en generel eller specifik indlæringsvanskelighed, kalder vi dobbelt-exceptionelle. I dette foredrag ser vi på, hvordan de dobbelt-exceptionelle børn og unge identificeres i skoleklassen, og hvordan de kan understøttes i skoleregi. For disse børn er der en risiko for, at deres begavelse kompenserer for vanskeligheden, eller at vanskeligheder skjuler begavelsen. De fremstår derfor generelt som gennemsnitlige og bliver ikke mødt i hverken deres begavelse eller deres vanskelighed. Højtbegavede kan være ordblinde i samme grad som andre børn. De kan have ADHD, autisme eller lignende diagnoser i samme grad som andre børn, og de lider under emotionelle udfordringer akkurat som andre børn.

BEGAVELSESTESTS - PARTSINDLÆG ELLER SANDHEDSVIDNE?

Lær mere om WISC-testen og hvorfor den er så vigtigt et redskab i forbindelse med høj begavelse. Foredraget fokuserer på, hvordan begavelsestests er bygget op, og WISC-testen gennemgås i detaljer. Vi ser på tolkning af WISC og hvilke indikationer på høj begavelse, vi kan tage med fra forskellige testprofiler. WISC-testen anvendes i stort set alle udredninger af børn og unge. Testen er velegnet til at give et solidt indblik i og forståelse for barnets eller den unges kognitive evner. Der er mange forskellige holdninger til begavelsestests: Der er f.eks. uenighed om, hvorvidt stress påvirker eller ikke påvirker resultatet og om, hvorvidt man kan sige noget om begavelsen på delprøveniveau.

Book en afklarende samtale

Vi står altid til rådighed for en afklarende samtale, hvis du har behov for svar på spørgsmål eller mere viden omkring vores ydelser. Vi sender en tid pr. mail hurtigst muligt.

Send en mail til os, hvor du kort beskriver årsagen til din henvendelse mailto:[email protected]