Forældrekursus

Gifted Institutes forældrekursus henvender sig til og er tilrettelagt efter forældre og bedsteforældre til højtbegavede børn, der oplever, at deres børn er i mistrivsel og ønsker en dybere forståelse for, hvor mistrivslen kommer fra, og hvordan den kan håndteres.

Forældrekurset består af online mødegange, som ligger på en hverdagsaften mellem klokken 18.30 og 21.30 og er sammensat af en kombination af undervisning og deltagernes egne erfaringer som udgangspunkt for gensidig sparring og inspiration. Der vil således være behov for at inddrage deltagernes egne historier og erfaringer på kursusdagene.

Der vil være hjemmeopgaver i form af opmærksomhedspunkter og aktiviteter i familien mellem kursusdagene. Hjemmeopgaverne er ikke særligt tidskrævende; til gengæld er de en central del af kurset.

Gifted Institutes psykolog, Johnnie Rasmussen, underviser på forældrekurset. Johnnie har gennem mange år beskæftiget sig med højtbegavede børns vilkår og deres reaktioner på mistrivsel. Johnnies erfaringsgrundlag med at tale med de højtbegavede børn, deres familier og de professionelle, der omgiver børnene, har givet ham et stort kendskab til børnenes unikke udfordringer. Johnnie arbejder terapeutisk med målgruppen og har modtaget videreuddannelse fra blandt andre Linda Silverman, Ph.D. og Michelle Kane, Ed.D. fra det amerikanske Gifted Development Center.

Kommende forældrekurser vil blive slået op her på siden og annonceres også i vores nyhedsbrev. Hvis du er interesseret i at deltage på vores forældrekursus kan du tilmelde dig interesselisten her.

Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at sende dem til os på [email protected]. Kurset oprettes ved tilmelding af minimum fem og maksimum otte familier.

PRAKTISK INFORMATION

  • Forældrekurset giver deltagerne et fælles sprog i forhold til at tale om familiens udfordringer og giver forældrene en dybere forståelse af barnets og deres egen adfærd i de kritiske situationer - både hjemme og i skolen.
  • Forældrekurset giver redskaber til at skabe nye adfærdsmønstre, der fremmer barnets og familiens trivsel gennem en dybere forståelse for både barnets og familiens adfærdsmønstre.
  • Deltagerne får hjælp til, hvordan de bedst muligt kommunikerer barnets og familiens behov til blandt andet skolen, sådan at skolen får mulighed for at møde barnet bedre og samarbejdet omkring barnet forbedres.

Gifted Institute udvikler løbende nye og spændende arrangementer og tilbud rettet mod højtbegavede børn, unge og voksne. Hvis du vil holdes opdateret på seneste nyt fra instituttet, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev. Vi udsender nyhedsbrev cirka en gang om måneden og du kan tilmelde dig her:

Book en afklarende samtale

Vi står altid til rådighed for en afklarende samtale, hvis du har behov for svar på spørgsmål eller mere viden omkring vores ydelser. Vi sender en tid pr. mail hurtigst muligt.

Send en mail til os, hvor du kort beskriver årsagen til din henvendelse Klik her for at skrive til os