MyBrain

Gifted Institutes MyBrain-forløb er et individuelt tilrettelagt uddannelses-, mentor- og kompetencevurderingsforløb for højtbegavede eller dobbelt-exceptionelle børn og unge med skolevægring eller andre særlige udfordringer af cirka 16 ugers varighed.

En del højtbegavede børn og unge lykkes ikke med at have en almen skolegang. Dette kan skyldes, at deres tilgang til læring afviger fra deres jævnaldrende, ligesom andre udfordringer - diagnosticerede eller udiagnosticerede – kan belaste dem i hverdagen og gøre det sværere for dem at bringe deres høje begavelse i spil. Det kan resultere i, at det højtbegavede barn eller unge menneske sidder hjemme, enten i hjemmeskole eller uden relevant skoletilbud. Ofte har eleven givet op på læringsmiljøer og har svært ved at se egne styrker og kompetencer.

Med et MyBrain-forløb tilbyder Gifted Institute disse børn og unge mulighed for at se sig selv og egen læringsproces i et nyt perspektiv og puste liv i mestringstroen og det faglige selvværd.

MyBrain-forløbet er udviklet via Gifted Institutes samarbejde med nogle af verdens førende eksperter indenfor pædagogisk, psykologisk og didaktisk arbejde med højtbegavede børn og unge.

I løbet af MyBrain-forløbet arbejdes der målrettet med at fremme elevens selvværd via udvikling af mestringstro og mestringsstrategier. Det er en forudsætning for forløbet, at det ved WISC-V test eller lignende er overvejende sandsynliggjort, at eleven er højtbegavet. Hvis eleven inden forløbets opstart ikke er blevet tilstrækkeligt vurderet med henblik på begavelse og eventuelle særlige udfordringer, kan Gifted Institute tilbyde denne enten til en aftalt pakkepris eller efter timeafregning.

MyBrain-forløbet afsluttes med en skriftlig evaluering, der beskriver, hvilken udvikling, der er set gennem forløbet og har til formål at sikre, at elevens kompetencer fortsat bringes i spil og udvikles efter endt forløb. I evalueringen vil endvidere – hvor det måtte være relevant - indgå en vurdering af, hvilke særlige behov eleven skønnes at have i et efterfølgende uddannelses- eller beskæftigelsesforløb. Forløbet har til formål at fremme inklusion, fastholdelse og korrekt placering af højtbegavede elever med en marginal placering i skolesystemet.

Du kan hente en beskrivelse af MyBrain som pdf her

Et MyBrain-forløb har to konkrete formål:

  • at arbejde målrettet med elevens specifikke udviklingsmål, mestringstro, selvværd og motivation.
  • at beskrive elevens kompetencer og støttebehov, til brug for et senere undervisnings- eller beskæftigelsestilbud.

Elevens primære undervisningsinstitution tilbydes løbende sparring med elevens MyBrain-team.

Målgruppen for MyBrain-forløbet er højtbegavede børn og unge i alderen 10-18 år, der grundet skolevægring eller andre udfordringer ikke kan rummes af en almen grundskole- eller ungdomsuddannelse, og som søger et anderledes undervisnings- og udviklingsforløb.
MyBrain-forløbet tilrettelægges specifikt til den enkelte elev af elevens MyBrain-team, som består af en underviser og en mentor i samarbejde med instituttets psykolog Johnnie Rasmussen, cand.psych.aut.
Kontakt os for en uforpligtende samtale eller et konkret tilbud på et vurderings- eller undervisningsforløb på [email protected]

Gifted Institute udvikler løbende nye og spændende arrangementer og tilbud rettet mod professionelle. Hvis du vil holdes opdateret på seneste nyt fra instituttet, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev. Vi udsender nyhedsbrev cirka en gang om måneden og du kan tilmelde dig her:

Book en afklarende samtale

Vi står altid til rådighed for en afklarende samtale, hvis du har behov for svar på spørgsmål eller mere viden omkring vores ydelser. Vi sender en tid pr. mail hurtigst muligt.

Send en mail til os, hvor du kort beskriver årsagen til din henvendelse Klik her for at skrive til os