Boost

Boost er Gifted Institutes online gruppeundervisningsforløb for højtbegavede børn og unge fra 10-15 år

Formålet med Boost er at give højtbegavede børn og unge et boost i forhold til oplevelsen af kompetence, autonomi og fællesskab ved at

  • møde andre højtbegavede og skabe ligeværdige relationer.
  • spejle sig i ligesindede.
  • få et sprog for, hvem de er og hvad der karakteriserer dem.
  • reflektere og udfordre egne og andres forståelser af dem selv og andre i plenum.
  • blive bedre til at selvregulere og kommunikere, hvad de har behov for.

Undervisningen er bygget op omkring faciliteret samtale med henblik på at opnå øget selvindsigt blandt andet i forhold til overexcitabilities, socio-emotionel læring, selvudvikling og meget mere. En del af læringsprocessen er, at deltagerne bliver medbestemmende i forhold til undervisningens temaer. Det vil således være sådan, at det socio-emotionelle pensum gøres relevant ved at tage udgangspunkt i deltagernes interesser og ønsker. For at inspirere og tænde deltagernes lærelyst, vil temaerne blive perspektiveret af praktikere inden for eksempelvis kunst, filosofi, sprog, musik, naturvidenskab eller andet, som cirka én gang om måneden vil deltage for at give deltagerne et ekstra boost. Et par gange i løbet af sæsonen mødes deltagere og forældre fysisk i Gifted Institute til Meet 'n Greets.

GIs egne dygtige undervisere er uddannet i faciliteret samtaleteknik og har gennemgået GIs coachuddannelse. De superviseres gennem hele forløbet i deres arbejde af Instituttets uddannelsesansvarlige psykolog, Johnnie Bruus Rasmussen, cand.psych.aut.

METODE

  • motivere personlig udvikling gennem interessebaseret læring
  • introducere forskellige vinkler og perspektiver på temaer og emner, som deltagerne selv er med til at vælge
  • fastholde læring gennem egne projekter eller gruppeprojekter

PRAKTISK

Det første forløb i 2024 afholdes fra april-juni. Holdet tilbydes til børn i alderen 10-13 år.

Efter sommerferien 2024 oprettes der nye hold i aldersgrupperne 10-12 år og 13-15 år.

TILMELD DIG INTERESSELISTEN VIA DETTE LINK.