World Game - nyeste tiltag

Hvert år afholdes en konference i Holland for certificerede World Game testere. Deltagelse i netop denne konference er en forudsætning for at kunne opretholde certificeringen. På konferencen uddybes og studeres de nyeste perspektiver i arbejdet med børn og unge; den løbende nysgerrighed på nye perspektiver i arbejdet med børn og unge er vigtig for at anvende World Game som værktøj.

Vi var igen i år i Amsterdam og nød godt af disse tiltag, herunder forskning i børn og unges mistrivsel og i særdeleshed højtbegavede børn og unge. For børn op til 12 år er der allerede evidens for identificering af høj begavelse ved hjælp af World Game. De seneste år har budt på løbende indsamling af empirisk materiale for at styrke valideringen af World Game identifikation af højtbegavede børn og unge over 12 år. Nedenstående er en kort opsummering af denne indsats.

I starten af 2019 var Marion van der Coolwijk på besøg i Danmark for blandt andet at drøfte udviklingen af World Game. Ideen om at kombinere udvalgte punkter fra eksempelvis Linda Silvermans tjekliste for identificering af højtbegavede børn og unge blev luftet, hvorefter første oplæg til et fornyet observationsskema blev udfærdiget.

I Danmark foretog vi indledende test af dette skema, hvorefter det blev præsenteret for professor Evelyn Kroesbergen som tidligere havde arbejdet med World Game. I samarbejde med professor Evelyn Kroesbergen, udfærdigede vi en forbedret version af observationsskemaet.

I januar 2020 mødtes vi en gruppe certificerede World Game testere i Amsterdam. Formålet var at undersøge reliabiliteten af skemaet (hvorvidt tolkningen af World Game er den samme for forskellige testere). Resultatet var lovende og fra sommeren 2020 til sommeren 2021 indsamledes data fra Danmark og Holland for at få et billede af validiteten af skemaet. I september 2021 blev det konstateret, at også her var resultatet lovende, og der er nu sat et omfattende arbejde i gang med at indsamle data fra testere fra Danmark, Holland, Belgien, Grækenland, USA og Canada.

Projektet vil således, i løbet af de kommende år, bestå af en indsamling af WISC V og World Game tests udført af certificerede testere med speciale i højtbegavede børn og unge. Målet er at opnå evidens for, at høj begavelse kan identificeres med World Game - også for de børn og unge, der er ældre end 12 år.