Om Højtbegavede

Vi har samlet forskellige ressourcer, så du har mulighed for, på egen hånd, at fordybe dig i emnet 'højtbegavet'. Noget af materialet,  har vi selv skrevet, andet er artikler eller links til relevante artikler og noget tredje er interviews med vore samarbejdspartnere, hvor vi taler om højtbegavede, deres udfordringer og deres muligheder. 

Der kommer mere og mere til, så hold dig gerne løbende orienteret om indholdet, evt. via vores nyhedsmail.  Er der emner, som ikke er repræsenteret her, så skriv til os og vi vil bestræbe os på at finde de relevante artikler og lignende frem. God fornøjelse med fordybelsen i dette spændende og relevante emne. 

Generelle begreber om højtbegavede

I forskningen indenfor højtbegavede børn og unge, er der flere begreber, der går igen. Inden længe samler vi disse her og giver en kort introduktion til dem. Højtbegavede børn er ofte mere intense og mere asynkrone i deres udvikling. Der findes forskellige tjeklister, som beskriver karakteristika i adfærd og interesser, der er identificeret gennem forskning i høj begavelse. Der er ikke så meget forskning i højtbegavede børn og unge i Danmark, så meget af det, vi vil beskrive her, vil basere sig på viden fra primært USA, Holland samt andre lande, hvor interessen for højtbegavede er større end i Danmark.

Send mig videre til beskrivelserne

Artikler og andre guldkorn

Har du lyst til at gå et spadestik dybere? Her vil vi løbende samle nogle af de artikler, podcasts mv. vi finder mest relevante, og som for nogles vedkommende ligger til grund for oversigtsteksterne. Visse af artiklerne planlægger vi at lægge bag en betalingsmur, dog tænker vi de er relevante og oplysende.
Det vil bl.a. omhandle det at være højtbegavet og dobbeltexceptionel. Da det dobbeltexceptionelle kan være mange forskellige ting, vil de emner, som artiklerne omhandler, ligeledes være et bredt spektrum af relaterede temaer.

Send mig videre til artikler

Interviews 

Vores samarbejdspartnere ligger inde med specialviden på mange forskellige områder. Vi er i løbende dialog ift hvad de specialiserer sig i og hvorledes det matcher med vores erfaringer. Her vil man få mulighed for at lære nogle af vore samarbejdspartnere lidt bedre at kende og samtidig blive klogere på , og måske genkende dele af,  livet med højtbegavede børn og unge.

Send mig videre til interviews

Foredrag

Som noget nyt arrangerer vi med ujævne mellemrum et online foredrag med en af de dygtige forskere og praktikere, der arbejder med højtbegavede og dobbeltexceptionelle børn og unge. Foredragene tager udgangspunkt i emner, som vi i vores arbejde oplever som generelle eller meget hæmmende for familier eller børnene/de unge selv.

Send mig videre til foredrag