Igangværende forskning

Forskning 

Vi er involveret i forskellige empiriindsamlings- og udviklingsprojekter i forskningsregi, der alle har begavelse og/eller trivsel som omdrejningspunkt. Forskning samt vores egne projekter gennemfører vi under navnet GI-lab, som du kan se eksempler på her. Herunder finder du en kort introduktion til de forskningsprojekter, vi aktuelt er underleverandører til.

World Game og begavelse

Sammen med professor Evelyn Kroesbergen fra Radboud Universitet, er vi i gang med at indsamle data, der skal gøre World Game stærkere i forhold til at identificere højtbegavede børn og unge.

Formålet med projektet er at teste et udvidet registreringsskema, der med udgangspunkt i barnets måde at løse opgaven på, identificerer karakteristisk adfærd, der kendetegner højtbegavede børn og unge. Projektet sammenligner resultatet fra World Game tests med resultatet fra WISC V tests.

Læs seneste nyt vedr. projektet

Flere index til WISC V

Pearson, der står bag WISC-testene, har udarbejdet flere index på amerikanske normgrupper, der er målrettet identifikation af højtbegavede børn. Der er god grund til at antage, at de også gælder for skandinaviske børn og unge, og vi er ifærd med at indsamle data, der kan understøtte den antagelse.

Formålet med projektet er at afklare om de nye index kan anvendes i forbindelse med den danske standardisering af WISC V og hvorvidt de nye index korrelerer lige så godt med begavelse, som de amerikanske index.

Hvis det er tilfældet, bliver resultatet, at der åbnes op for anvendelsen af de nye index ifm. test med WISC-V, og at vi derved får ekstra muligheder for at identificere primært dobbeltexceptionelle børn og unge.