NoesisLAB

I NoesisLAB arbejder vi med løbende udvikling af kernen til vores arbejde via forskning og udvikling. Vi tilstræber ufortrødent at være med, hvor den nyeste viden opstår.  Det er helt centralt for vores evne til hele tiden at dygtiggøre os i arbejdet med børn, unge og deres familier. 

Det er ligeledes via  forskning og udvikling, at vores internationale netværk spiller en central rolle, både når vi leverer data til deres projekter samt når vi søger inspiration til vores egne. Vi sætter barren højt og står gerne på tæer på alle tidspunkter af døgnet.

Forskning 

Vi er involveret i forskellige forsknings- og udviklingsprojekter, der alle har begavelse og/eller trivsel som omdrejningspunkt. Forskning og vores egne projekter gennemfører vi under navnet NoesisLAB, som du kan se eksempler på her. Herunder finder du en kort introduktion til de forskningsprojekter, vi aktuelt er underleverandører til.

Knowing yourself is the beginning of all wisdom.

Aristotle

World Game og begavelse

World Game er på nuværende tidspunkt, når det gælder begavelse, stærkest i forhold til børn mellem 5-11 år. Sammen med professor Evelyn Kroesbergen fra Radboud Universitet, indsamler vi data, der skal gøre World Game stærkere i forhold til at identificere de ældre højtbegavede børn og unge.

Formålet med projektet er at teste et udvidet registreringsskema, der med udgangspunkt i barnets måde at løse opgaven på, identificerer karakteristisk adfærd, der kendetegner højtbegavede børn og unge. Projektet sammenligner resultatet fra World Game tests med resultatet fra WISC V tests.

Læs seneste nyt vedr. projektet

Flere index til WISC V

Pearson, der står bag WISC testene, har udarbejdet flere index på amerikanske normgrupper, der er målrettet identifikation af højtbegavede børn. Der er god grund til at antage, at de også gælder for skandinaviske børn og unge, og vi er ifærd med at indsamle data, der kan understøtte den antagelse.

Formålet med projektet er at afklare om de nye index kan anvendes i forbindelse med den danske WISC V og hvorvidt de nye index korrelerer lige så godt med begavelse, som de amerikanske index.

Resultatet bliver, hvis det er tilfældet, at der åbnes op for anvendelsen af de nye index, og at vi derved får ekstra muligheder for at identificere primært dobbeltexceptionelle børn og unge.

Udvikling 

NoesisLAB fungerer som vores 'udviklingsafdeling', hvor vi prøver forskellige metoder af, der skal hjælpe de exceptionelle børn og unge, deres familier samt hjælpe skoler med at skabe en rummelig og udfordrende skoledag for alle.