Artikler og podcasts

Vi har samlet en række artikler og andre ressourcer, som repræsenterer forskning og praksis indenfor høj begavelse. Her findes artikler, som omhandler såvel børn og unge som voksne, samt dyberegående artikler, der er hurtigt læst. Løbende offentliggøres flere artikler, således at du kan holde dig opdateret i forhold til indhold.

Nederst på siden kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, hvor vi fortæller, når vi har lagt nye og spændende artikler på hjemmesiden.
Falder du selv over en artikel, som du tænker, vi eller andre kunne have glæde af, så send den den til os på [email protected].

Om at være højtbegavet

Krithfilm: Højtbegavede og diagnoser (Podcast)

Vi har indgået et spændende samarbejde med Krithfilm podcasts omhandlende problemstillinger hos højtbegavede børn, herunder podcastet "Højtbegavede og diagnoser". En del højtbegavede børn får stillet psykiske diagnoser som ADHD eller autisme. Amerikanske forskere peger på, at der kan være tale om fejldiagnoser, da den særlige intensitet, der kendetegner højtbegavede børn, kan forveksles med psykisk sygdom. Psykologer og psykoterapeuter ved ikke, at det der kan anses for normalt blandt højt begavede børn, vil blive anset for sygeligt og afvigende blandt normaltbegavede. 

Gifted, creative and highly sensitive children

I denne Ted Talk fortæller Heidi Hass Gable om sine erfaringer med at være mor til højtbegavede børn. Det er en families historie, men mon ikke, der er dele af historien, som andre forældre kan relatere til. Hun fortæller også om en måde at møde de højtbegavede på, der måske kan hjælpe dem til en bedre skoledag.

Asynchrony Silverman 2007

Dr. Linda Silverman skriver i denne artikel om, hvorfor man børn inddrage definitionen om asynkron udvikling i anskuelsens af høj begavelse. "Giftedness as asynchrony" er oprindeligt formuleret af Columbus Group, som består af en række af verdens førende forskere og praktikere inden for feltet. Silverman beskriver i artiklen, hvordan store udsving i et menneskes udvikling medfører en sårbarhed, som skal adresseres og forstås for at skabe trivsel og udvikling.

Om at være dobbeltexceptionel

Twice Exceptional - Smart kids with learning differences

Denne artikel beskriver kort og godt, hvad det vil sige at være dobbeltexceptionel, hvorfor det kan være vanskeligt at identificere, og hvordan det kan påvirke børn og unge.

NY - Social Impact of a Diagnosis: A 2e Learner’s Perspective

I denne artikel møder du Elinor Shapiro, der sætter ord på, hvordan det kan opleves at være dobbelt-exceptionel. Hun har gået på almindelig skole og på en skole, der er ’designet’ til at rumme forskellige indlæringsvanskeligheder og kan fortælle, hvordan forskellen kan opleves.

Overexcitability

High intelligence: A risk factor for psychological and physiological overexcitabilities

Denne artikel gennemgår hyper brain/hyper body teorien. Forfatterne dokumenterer i artiklen, hvordan højtbegavede kan have større risiko for at lide af psykiske sygdomme og for at udvikle en række fysiske sygdomme (allergi, astma og autoimmune sygdomme). Disse kan for så vidt præsenteres som hhv. psykiske og fysiologiske overexcitabilities. De beskriver også, hvordan kortlægning af overexcitabilities generelt altid bør indgå, når et begavelsens størrelse hos et barn skal vurderes.

I. Bouchet, N., & Falk, R. F. (2001): The Relationship Among Giftedness, Gender and Overexcitability

Denne artikel omhandler relationen imellem høj begavelse, køn og overexcitability. Generelt scorede højtbegavede individer signifikant højere på intellektuel og emotionel overexcitability. Mandlige studerende scorede desuden højere på intellektuel, kreativ og psykomotorisk overexcitability, hvor kvinder scorede højere på emotional og sensuel overexciatiblity.

Mendaglio, S., & Tillier, W. (2006): Dabrowski's Theory of Positive Disintegration and Giftedness: Overexcitability Research Findings

Denne artikel gennemgår forskning omhandlende højtbegavede individer, Dabrowskis teori om positiv disintegration og overexcitabilities.

Ackerman, C. M. (1997): Identifying Gifted Adolescents using Personality Characteristics: Dabrowski's Overexcitabilities

Denne artikel argumenterer for, at højtbegavede personer kan identificeres ud fra deres personligheds karakteristika, beskrevet gennem Overexcitabilities.

Angela F.Y. Siu (2010): Comparing overexcitabilities of gifted and nongifted school children in Hong Kong: does culture make a difference? (Bag betalingsmur)

Denne artikel undersøger de kulturelle forskelle i overexcitabilities hos højtbegavede og ikke-højtbegavede individer. Undersøgelsen finder, at forskellen i overexcitabilities imellem de to grupper var større i Hong Kong end i USA. Dog argumenterer artiklen for, at overexcitabilities er kararakteristika for højtbegavede både i Hong Kong og i USA.

Højtbegavede og ADHD

Rinn & Reynolds (2012): Overexcitabilities and ADHD in the Gifted: An Examination(Bag betalingsmur)

Denne artikel omhandler sammenhængen imellem ADHD og overexcitabilities og implikationerne af dette. Et individ med høje scorer i enten psykomotorisk, sensorisk eller imaginær overexcitability har en øget risiko for at score højere på forskellige ADHD tests og derfor for at blive misdiagnosticeret med ADHD.

Gomez, Stavropoulos, Vance & Griffiths (2020): Gifted Children with ADHD: How Are They Different from Non-gifted Children with ADHD?

Denne artikel omhandler forskellen på højt intelligente børn (IQ>120) med ADHD og gennemsnitligt intelligente børn med ADHD. Artiklen argumenterer for en række forskellige punkter. Det første punkt er at ADHD er en valid diagnose til højt intelligente børn. Andet punkt er at højt intelligente børn med ADHD ser ud til at være mindre uopmærksomme end gennemsnitligt intelligente børn med ADHD. Tredje og sidste punkt er at højt intelligente børn med ADHD ser ud til at afvige fra andre højt intelligente børn når det handler om hyperaktivitet og impulsiv adfærd.

Samsyn

Shin, Park og Marples 2011: Effectiveness of vision therapy for convergence dysfunctions and long term stability after vision therapy (bag betalingsmur)

Denne artikel argumenterer for, at samsynstræning har en signifikant effekt på oplevede symptomer på samsynsproblemer.

Borstin et al 2012: Improvement in academic behaviors after successful treatment of convergence insuffiency

Denne artikel undersøger, om samsynstræning har en effekt på ’academic behavior’, om der efter træning ses en positiv effekt på børn og unges skolegang (9-17 år). Artiklen konkluderer, at der er en positiv sammenhæng mellem skolegang og samsynstræning.

Dysleksi

Stealth Dyslexia (dysleksi under radaren)

Stealth dyslexia, dysleksi der går under radaren, ses typisk i kombinationen af høj begavelse og dysleksi. Den høje begavelse gør, at barnet fremstår gennemsnitligt eller bedre, når det gælder skrive- og læseforståelse, men det er på trods af vanskelighederne. Dysleksien fremstår således ikke tydeligt og kræver en bredere og dybere nysgerrighed på barnets præstationer. Davidson Institute har udforsket dette område, og har sidste år udgivet en artikel på deres website om resultatet af studierne.

High Reading Skills Mask Dyslexia in Gifted Children

I denne artikel får vi et indblik i, hvorfor der bør tages højde for den kognitive profil, når der mistænkes dysleksi hos højtbegavede. Artiklen er baseret på et forskningsprojekt fra Holland. Den hollandske ordblindetest minder en del om den danske, hvorfor resultaterne er yderst relevante for danske børn også. Studiet viser blandt andet, at højtbegavede med dysleksi scorer signifikant højere på læsning af nonsensord end normaltbegavede med dysleksi, og at læsning af nonsensord derfor ikke fungerer som et brugbart diagnosticeringsværktøj for højtbegavede.

Gifted Institute udvikler løbende nye og spændende arrangementer og tilbud rettet mod højtbegavede børn, unge og voksne. Hvis du vil holdes opdateret på seneste nyt fra instituttet, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev. Vi udsender nyhedsbrev cirka en gang om måneden og du kan tilmelde dig her: