Begreber

Vi har givet en kort introduktion til nogle af de begreber og modeller, som vi synes giver bedst mening, når det gælder de højtbegavede og dobbeltexceptionelles trivsel, udfordringer og måde at være i verden på. Der er mange særlige kendetegn, som går igen hos højtbegavede mennesker, og vores ønske er, at synliggøre så mange af dem som muligt her på siden.

Nederst på siden kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, hvor vi fortæller, når vi har lagt nye spændende informationer på hjemmesiden.
Der bliver løbende tilføjet nye emner og begreber, og hvis du tænker, der er noget, der mangler, så send gerne en mail til [email protected], så vil vi kigge på at få det indarbejdet.

Generel trivsel

Generel trivsel er naturligvis et vidt begreb, der ikke med rimelighed kan rummes i en enkelt kort beskrivelse. Vi har dog god erfaring med, at Mihaly Csikszentmihalyis FLOW-teori kan give et godt overordnet billede af de højtbegavedes udfordringer.  Du kan læse mere om teorien her:
FLOW-teorien og de højtbegavedes trivsel

Dobbeltexceptionalitet

Dobbelt-exceptionelle (Twice exceptional eller 2e) er et udtryk, der bruges til at beskrive personer, der er højtbegavede, og dermed har ekstraordinære evner eller styrker på et eller flere områder, og samtidig har en eller flere diagnoser eller indlæringsvanskeligheder, der hæmmer dem akademisk, socialt eller emotionelt. Disse personer kan have svært ved at passe ind i forhold til deres jævnaldrende, kan kæmpe med visse fag/typer af opgaver eller kan have sociale eller følelsesmæssige udfordringer, der gør det vanskeligt for dem at nå deres fulde potentiale.

For eksempel kan en dobbelt-exceptionel elev med autismespektrumforstyrrelse (ASF) have svært ved at læse sociale signaler, forstå humor eller få venner. De kan kæmpe med at fortolke nonverbal kommunikation eller forstå sociale normer, hvilket kan gøre det vanskeligt for dem at interagere effektivt med andre.

Læs mere om dobbeltexceptionalitet her

Overexcitability

Overexcitability er et begreb, der dækker over øget aktivering af sanser, emotioner, bevægelse, fantasi og/eller nysgerrighed, der findes hos nogle børn og unge. De højtbegavede børn og unge er overrepræsenteret i denne gruppe. Du kan læse mere om begrebet her:
Overexcitability

Asynkronitet

Asynkronitet er et kendetegn og måske endda et definerende karakteristikum på høj begavelse. Du kan læse mere om begrebet her:
Asynkronitet - en definition på høj begavelse

Gifted Institute udvikler løbende nye og spændende arrangementer og tilbud rettet mod højtbegavede børn, unge og voksne. Hvis du vil holdes opdateret på seneste nyt fra instituttet, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev. Vi udsender nyhedsbrev cirka en gang om måneden og du kan tilmelde dig her: