World Game testen

Gifted Institute tilbyder som de eneste i Danmark World Game testen. World Game er udviklet i Holland, og Gifted Institute har de seneste år samarbejdet tæt med internationale forskere på at forbedre testen, så dens relevans i forhold til identifikation af høj begavelse og afdækning af trivsel er blevet endnu skarpere.

Testresultatet fra en World Game test giver et øjebliksbillede af barnets trivsel og vigtig indsigt i barnets indre og ydre verden.

Rammen omkring World Game testen er nonverbal, og barnet er derfor ikke forpligtet til at tale for at udføre testen. Barnet kan altså gennemføre testen uden at skulle understøtte eller forklare noget mundtligt. Test med World Game metoden er derfor meget effektiv hos ikke-talende børn eller børn med frygt for at fejle - herunder børn i mistrivsel. Da den ikke forudsætter læse-, sproglige, eller matematiske færdigheder, er det ligeledes en test, der bliver modtaget godt af mindre børn.

World Game kan bruges til at afdække kognitive, socio-emotionelle og pædagogiske aspekter hos børn og unge fra 2,3 år og opefter. Gifted Institute benytter også World Game til at supplere andre testresultater samt i forbindelse med test af voksne.

Testsituationen med World Game foregår sådan, at barnet bliver bedt om at bygge en landsby med et sæt særligt definerede klodser. Ud fra en analyse og beregning på baggrund af barnets landsby får vi indsigt i tre aspekter af barnet:

  • Barnets kognitive evner (hvordan udforsker barnet verden omkring sig?)
  • Barnets nuværende følelsestilstand (hvordan oplever barnet sin verden?)
  • Det pædagogiske aspekt af et barn (hvordan håndterer barnet sin verden, hvordan behandles den?)

Du kan læse mere detaljeret om World Game her.

PRAKTISK INFORMATION

World Game er en projektiv test, der siger noget om, hvordan barnet har det. Med et sæt definerede klodser og figurer, bliver barnet bedt om at bygge en landsby. Alt efter hvordan landsbyen bygges, og eventuelt suppleret med den fortælling barnet lægger ned over landsbyen, kan vi sige noget om trivsel og begavelse.

I Gifted Institute anvender vi World Game som det primære testværktøj, når det gælder afdækning af trivsel. Vi anvender World Game, fordi den hurtigt kan give et indtryk af barnets trivsel samtidig med, at den skaber en god mulighed for at observere barnet i aktion.

Gifted Institute har de seneste år forsket i og udviklet på World Game sammen med udenlandske forskere - og i den forbindelse testet over 2650 børn og unge i Danmark. Vi medvirker også til at uddanne og certificere nye World Game testere både nationalt og internationalt.

World Game testen kan udføres på børn og unge fra 2,3 år og opefter og kræver meget få forudsætninger hos barnet.

Testen er derfor også velegnet til børn i mistrivsel.

World Game testen varer alt i alt en times tid inklusiv en mundtlig tilbagemelding på resultatet. Der gives ikke skriftlig tilbagemelding på World Game. I forbindelse med optagelse på en skole for højtbegavede kan der dog laves en kort skriftlig udtalelse til skolen.

Hvis du gerne vil følge med i alle de spændende ting, der sker i forhold til Gifted Institutes arbejde med de højtbegavede, så anbefaler vi, at du tilmelder dig vores nyhedsbrev. I nyhedsbrevet kan du læse om instituttets nyeste tiltag, spændende arrangementer eller andre informationer, som er relevante for vores målgruppe. Nyhedsbrevet udsendes typisk en gang om måneden. Du kan melde dig til her: