GI-foredrag: Hvad er intelligens?

GI FOREDRAG: HVAD ER INTELLIGENS?

Mandag d. 3. juni kl. 19 lancerer Gifted Institute et nyt koncept:

Der findes en del forskellige definitioner på, hvad intelligens er, og samtidig er der ikke én fælles forståelse, når man skal definere eller beskrive, hvad det vil sige at være højtbegavet.

På foredraget vil de vigtigste nedslag i historien om intelligens blive beskrevet og nogle af de forskellige forståelser af intelligens og begavelse vil blive foldet ud – også i en kontekst af at hjælpe og forstå de højtbegavede.

Foredraget henvender sig til både forældre og professionelle, der ønsker at blive klogere på intelligens og på, hvordan intelligens-begrebet påvirker opfattelsen af høj begavelse.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs, der vil dog ikke være tid til at gå i dybden med enkelt-eksempler.

I forbindelse med foredragene beder vi om, at alle, der har mulighed, giver en donation til GIs campkasse. Instituttets camps er et fantastisk fristed for de højtbegavede børn og unge, og det er instituttets store ønske, at så mange som muligt får mulighed for at deltage. Økonomisk trængte familier har derfor mulighed for at søge om friplads til en camp. Fripladserne betales af GIs campkasse.

Campkassen donerer i gennemsnit 1-2 fripladser til hver camp, og den finansieres af overskydende depositumindtægter fra årets camps samt frivillige donationer, som dermed er med til at betale camp-deltagelse for børn og unge, som ellers ikke ville kunne komme på camp.

Tilmelding til foredraget sker via NemTilmeld.

Johnnie Bruus Rasmussen er autoriseret psykolog og medstifter af Gifted Institute. Johnnie har gennem mange år beskæftiget sig med højtbegavedes vilkår og deres reaktioner på mistrivsel. Han har talt med mange højtbegavede børn, unge, voksne og deres familier og hjulpet de professionelle, der omgiver dem, med at forstå og møde dem. Det har givet ham et unikt kendskab til de højtbegavedes styrker og udfordringer og de rammer, de skal fungere under. Johnnie er en efterspurgt foredragsholder og afholder desuden kurser for forældre og er involveret i forskning og udvikling på området. Afsættet for hans virke er et ønske om at formidle viden omkring høj begavelse så bredt som muligt.