GI foredrag: Identifikation af dobbeltexceptionelle børn

Torsdag d. 4. april kl. 13-14.30 inviterer Gifted Institute til gratis foredrag, som en del af instituttets arbejde med formidling af viden om høj begavelse.

Tilmelding foregår via NemTilmeld: GI foredrag: Identifikation af dobbeltexceptionelle børn | Gifted Institute Camps (nemtilmeld.dk)

INDHOLD

Johnnie Bruus Rasmussen, cand.psych.aut, har specialiseret sig i arbejdet med højtbegavede og dobbeltexceptionelle børn og unge i mange år, og han samarbejder med adskillige af verdens førende eksperter i forhold til forskning og udvikling på området. I dette foredrag zoomer Johnnie ind på ét af sine helt store interesseområder: Identifikation af dobbeltexceptionelle børn og unge. 

Foredraget er målrettet de fagfolk i PPR, som i mange tilfælde er dem, der har mulighed for at kunne spotte de dobbeltexceptionelle. 

Foredraget fokuserer på, hvilke opmærksomhedspunkter, der er relevante, når der skal observeres i skole-regi samt på de spørgsmål, som er vigtige at få svar på fra lærerne. 

Foredragets formål er således ikke at se på testprofiler eller andre metoder til at identificere de dobbeltexceptionelle børn, men snarere at skærpe blikket i forhold til processen frem til testsituationen.

Højtbegavede børn med indlæringsvanskeligheder eller diagnoser - også kaldet dobbeltexceptionelle - kan være vanskelige at identificere. Begavelsen kan kompensere for udfordringerne og udfordringerne kan maskere begavelsen, således at børnene fremstår gennemsnitlige eller ikke-påfaldende. Derfor er der en overvejende risiko for, at de dobbeltexceptionelle i mange tilfælde enten ikke får udfordret deres begavelse eller understøttet deres indlæringsvanskeligheder.

Den store forskel mellem det, som de er bedst til og det, som de har sværest ved, vil ofte i sig selv medføre en frustration hos disse børn – og bliver de samtidig ikke forstået og mødt i deres behov, bliver der skruet op for frustration og mistrivsel. Det er derfor vigtigt at kunne opdage disse børn så tidligt som muligt.

OM FOREDRAGSHOLDEREN

Johnnie Bruus Rasmussen er autoriseret psykolog og medstifter af Gifted Institute. Johnnie har gennem mange år beskæftiget sig med højtbegavedes vilkår og deres reaktioner på mistrivsel. Han har talt med mange højtbegavede børn, unge, voksne og deres familier og hjulpet de professionelle, der omgiver dem, med at forstå og møde dem. Det har givet ham et unikt kendskab til de højtbegavedes styrker og udfordringer og de rammer, de skal fungere under. Johnnie er en efterspurgt foredragsholder og afholder desuden kurser og workshops for fagfolk. Afsættet for hans virke er et ønske om at formidle viden omkring høj begavelse så bredt som muligt.