Når alt ramler

Anbefaling af Gifted Institute

Når alt ramler og ens barn er i ekstrem mistrivsel. Når man står med en følelse af magtesløshed og mangel på forståelse fra ens omgivelser, både fagpersoner og nærmeste omgangskreds, så er det dybt befriende at komme til Gifted Institute, hvor man med det samme føler sig set, hørt og forstået.

Dette gælder både os som forældre og i særdeleshed vores søn på 8 år, som allerede ved første møde følte sig tryg, set, hørt og ikke mindst forstået på et plan, hvor mange andre har fejlet. Hos Gifted Institute blev han ikke set som uopdragen, irriterende eller afvisende, men set som et spændende, interessant og varmt individ. Vores søn taler stadig med glæde om den første gang, han skulle hjælpe Grith hos Gifted Institute. Vi tilskriver det den store viden, erfaring, enorme interesse og nysgerrighed på området, som man mødes med fra alle i instituttet, hvor det modsat er sådan i vores kasse-samfund, at højtbegavede børn skiller sig ud fra andre.

Vi er i en proces, hvor vi som forældre og familie skal tilegne os ny viden og forståelse for at hjælpe vores dreng ud af mistrivsel. Hver dag bliver vi klogere, men det er to skridt frem og et tilbage, og i denne proces, har vi et stort behov for løbende støtte og vejledning for at komme i mål. Målet er at få vores søn i trivsel og at lære ham at være i sit eget skind og tro på sin værdi og bidrag i fællesskabet, og ikke mindst troen på sig selv.

Den støtte og vejledning, vi får fra Gifted Institute, er uvurderlig. Instituttet har både fagligheden, erfaringen og lysten til at finde nye veje for højt begavede børn, men også omsorgen og medmenneskeligheden i en proces, som fylder alt for børnene og deres familier.

Vi kan på det varmeste anbefale Gifted Institute.

Forældrepar til dreng på 8 år